Raughhh murghhh blurghhh flurghhh, murgg blurghh grubbluurg ruglubb blurghh flurghh blurp.  Flurghh trubblurg trullubb flurb glurb.  Glurb.

Advertisements

Brughhh…Mughhhh…Murghhh

September 13, 2006

Blughhh…blurrghhhh…rugghhhhh…bughhh…lughhhh!  Mughhh…urghhhh, blughhhh rughhh…murghhh…blurgghh.  Murghh…blughhh…blurghhh, rughhh, flurghhh murrrgghh…blurg.