Raughhh murghhh blurghhh flurghhh, murgg blurghh grubbluurg ruglubb blurghh flurghh blurp.  Flurghh trubblurg trullubb flurb glurb.  Glurb.

Advertisements

braaaaaaaains… braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaains…

urgghhhh… no… braaaaaaains…

Brughhh…Mughhhh…Murghhh

September 13, 2006

Blughhh…blurrghhhh…rugghhhhh…bughhh…lughhhh!  Mughhh…urghhhh, blughhhh rughhh…murghhh…blurgghh.  Murghh…blughhh…blurghhh, rughhh, flurghhh murrrgghh…blurg.

Mughhh…ughhh…blarghhh…

September 12, 2006


Rarghh…mughh…ughhh…e-zombie.com…blarghh…rughhh.

groaaaaaaaaaagnnnnneg

September 12, 2006

muggghh.. mbae grun nooorrruggng. gorrrue nuubbmf gorrunnmu rennuuomm!

Ughhh…Raughh…

September 12, 2006

Brainsss…brahhh….ughhh…muhhh…bruhhhh. Raughhh…rughhh maughhhh blaughhh. Blarghh…rughhh…mughhh…bleughhh. Rughhh…brughh…rughhh…brughhh…brainsss.